Ple de l'Ajuntament 21/09/2018

L'Ajuntament celebrarà sessió ordinària el divendres 21 de setembre, a les 20:30 hores, en la Casa de la Vila, amb el següent ordre del dia:

 

1r- Aprovació de l'acta de la sessió anterior: 20/07/2018

Dictamen de la Comissió Informativa General:

 2n- Manifestació de conformitat, si escau, al projecte constructiu de les “obres d'optimització hidràulica de la xarxa municipal en diversos municipis de la Comunitat Valenciana", a realitzar per la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament, sol·lictud de l'Ajuntament d'execució de les esmentades obres i assumpció dels diversos compromisos que implica l'execució de les obres.

3r- Manifestació de conformitat, si escau, a la proposta de condicionament de la travessia en la CV-515 al seu pas per Albalat de la Ribera

4t- Adhesió, si escau, al Pacte Valencià per la Mobilitat Segura i Sostenible

5é- Moció sobre la recent Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic

Dictamen de la Comissió Especial de Comptes

6é- Aprovació del Compte General 2017

7é- Dació de comptes dels informes de la Llei 15/2010 i PMP

8é- Dació de compte de l'expedient 85/2018 d'aprovació de les línes fonamentals del pressupost 2019

9é- Dació de comptes de les resolucions de l'Alcaldia

10é- Control de la gestió municipal, precs i preguntes

 

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31