III CONCURS D'ORNAMENTACIÓ NADALENCA I COMPRA ALS FORNS
4/12/2017

Inscripció concurs ornamentació 2017

AlbalatRibera Escaparatisme Cartell 2017

AlbalatRibera FornsTradicionals Cartell 2017

Bases:

Presentació

 

L’Ajuntament d’Albalat de la Ribera vol aconseguir una ornamentació del poble creativa alhora que pretén fomentar l’esperit nadalenc proper i del gust dels nostres veïns i veïnes.

És per això que la Regidoria de Festes organitza la tercera edició del Concurs d’Ornamentació nadalenca de balcons i comerços.

Aquesta ornamentació ha de fomentar l’esperit nadalenc, tenint en compte la tradició i la innovació, i també ha de ser sostenible i segura.

 

Bases:

 

1.- Objecte

El premi d’ornamentació nadalenca de balcons i comerços té per objecte la selecció dels projectes situats en balcons o façanes d’edificis, aparadors i exteriors de botigues en qualsevol lloc del poble, que compleixen els requisits de la base segona i que tinguen els objectius següents:

  • Fomentar l’ornamentació nadalenca propera i identificada amb els valors locals.

  • Aconseguir una decoració nadalenca original i creativa.

  • Fomentar la participació ciutadana, dels comerços i de les empreses.

  • Dinamitzar el comerç.

 

2.- Categories i participants

El concurs constarà de dos categories:

- Categoria de balcons: l’ornamentació s’ha de situar en balcons que donen a l’exterior i siguen visibles des del carrer, o bé, en la façana d’un edifici.

Poden participar totes les persones majors d’edat o menors d’edat acompanyats d’un tutor/a legal que s’inscriguen al premi, que siguen propietàries o arrendatàries. També podran participar les comunitats de propietaris constituïdes legalment.

- Categoria d’Establiments Comercials: l’ornamentació s’ha de situar a l’aparador o a l’exterior de l’establiment.

Poden participar totes les persones físiques o jurídiques constituïdes legalment que siguen propietàries o arrendatàries d’un local o que exerceixen la seua activitat comercial al local. També poden participar les persones empleades en un establiment, sempre que tinguen autorització del titular de l’establiment.

 

3.- Sol·licitud i termini de presentació

La inscripció serà gratuïta. Els participants s’han d’inscriure emplenant un formulari que podran trobar a la pàgina web de l’Ajuntament www.albalatdelaribera.es o en les oficines de l’Ajuntament.

Aquest formulari haurà de ser emplenat degudament i entregat en registre a les oficines de l’Ajuntament fins el dimarts 19 de desembre.

 

Els participants podran incloure en paper o format digital una fotografia del balcó o aparador a valorar en el concurs. Com que l’exhibició pública dels balcons i aparadors comença el dia 22, data posterior a l’entrega de sol·licituds, l’entrega de la fotografia serà dipositada en les oficines de l’Ajuntament o a través del correu electrònic aribera_fes@gva.es en data límit dimecres 27 de desembre. En cas que s’adjunte la fotografia a la sol·licitud serà utilitzada per a la seua difusió pública per Facebook com a fotografia per a la votació.

 

4.- Premis

Categoria de balcons:

Un primer premi de 50 euros i una caixa de Nadal.

Un segon premi d’una caixa de Nadal.

Un tercer premi d’una caixa de Nadal.

 

Categoria de comerços:

Un primer premi de 50 euros i una caixa de Nadal.

Un segon premi d’una caixa de Nadal.

Un tercer premi d’una caixa de Nadal.

 

La resta de participants no premiats en el concurs en ambdues categories rebran un obsequi.

 

Entre els participants de la votació popular del Facebook també es realitzarà un sorteig d’un roscó per al dia de Reis i una botella de mistela.

 

L’entrega de premis tindrà lloc el dijous dia 4 de gener a les 18:00h en la Casa del Bou coincidint amb la cloenda de les exposicions de Nadal, juntament amb la resta de concursos de Nadal.

 

5.- Jurat

El jurat estarà constituït per: representants municipals , entre els quals estarà representada la Regidoria de Festes, representants del món professional i representants de l’Associació de pintura i manualitats d’Albalat. El jurat serà nomenat per l’Ajuntament.

El jurat podrà declarar desert qualsevol premi dins de la categoria corresponent si així ho considera oportú.

El veredicte del jurat es donarà a conèixer en un acte públic la data, l´hora i el lloc, es faran oportunament públics pels mitjans de comunicació habituals.

 

5.1- Votació popular: Facebook

Amb l ́objectiu que els aparadors del comerç d ‘Albalat aconseguisquen la màxima visibilitat s ́incorpora el Premi "Votació popular de Facebook", la qual decidirà el tercer premi en la categoria de comerços i també el tercer premi en la categoria de balcons per a donar visibilitat als balcons més ornamentats del nostre poble.

Els dies 28 i 29 de desembre es realitzaran les visites de tots els aparadors i balcons per a la seua oportuna publicació en Facebook el 30 de desembre. Les votacions populars podran realitzar-se del 30 de desembre fins el 3 de gener a les 15h. A partir d ́esta hora no es comptabilitzaran més vots.

Sistema de votacions. Es crearà l’Àlbum "III Concurs d e Decoració d ́Albalat 2017" a la plana de Facebook de l’Ajuntament.

Els "Me gusta" tindran un valor d’1 punt i "Compartir" 2 punts, per tal de fomentar la viralitat en xarxes socials dels aparadors i balcons d ́Albalat.

 

6.- Criteris de valoració

Es valoraran especialment les característiques següents dels projectes presentats: 

· Disseny, originalitat i qualitat

· Esperit nadalenc

· Efecte estètic

· Atractiu per als ciutadans

 

7.- Procediment

Una vegada acabat el termini de presentació de propostes, els membres del jurat, de manera directa passaran a valorar, d’acord amb els criteris indicats, els balcons i aparadors dels projectes presentats.

8.- Condicions generals

L’ornamentació s’ha d’exposar al balcó, façana o aparador durant el període comprés entre els dies 22 de desembre de 2017 i 6 de gener de 2018.

Els participants autoritzen a la difusió de les fotografies que, durant la visita del jurat, algun professional del món de la fotografia delegat per l’Ajuntament, realitze als balcons, façanes i comerços inscrits en el present concurs d’ornamentació nadalenca. Així mateix les fotografies dels balcons i establiments premiats seran propietat de l’Ajuntament d’Albalat per fer-ne ús, exhibició, reproducció, difusió i comunicació pública i transformació en qualsevol suport, indicant sempre la procedència.

L’ornamentació ha d’estar perfectament fixada sobre qualsevol estructura que no es puga precipitar a causa del vent o d'una altra causa. Qualsevol balcó, façana o aparador que presente un possible perill serà desqualificat.

La presentació del projecte implica l’acceptació d’aquestes bases i del premi, si li fos atorgat.

 

Ajuntament d’Albalat de la Ribera

Regidoria de Festes

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31