Consulta pública o prèvia

PUBLICACIÓ WEB: 5 DE MAIG DE 2017

De conformitat amb el que s'estableix en l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’ordenança, se substanciarà una consulta pública, a través del portal web de l’administració competent, en la que es recaptarà l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma envers de:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

b) La necessitat i l'oportunitat de la seua aprovació.

c) Els objectius de la norma.

d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

En base a l'anteriorment exposat es planteja un qüestionari amb la informació precisa per a que els potencials destinataris d’aquesta norma puguen pronunciar-se sobre la matèria.

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho consideren, poden fer arribar les seues opinions sobre els aspectes plantejats en aquest qüestionari, en el termini de 15 dies hàbils a comptar desde l’endemà a la seua publicació en la web municipal, mitjançant la seua presentació en el registre general de l’Ajuntament d’Albalat de la Ribera o en el correu electrònic de l’Ajuntament d’Albalat de la Ribera: aribera_arx@gva.es

Publicat edicte: 5 de maig de 2017

Finalització del termini: 26 de maig de 2017

 

EDICTES:

 

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31