Informació pública sobre el projecte de servei públic de transport, CV-110, la Ribera

S'ha publicat en el DOCV núm 8345 del 24 de juliol de 2018 la  informació pública sobre el projecte de servei públic de transport, CV-110, la Ribera. [2018/7233] amb el següent tetx:

"La Direcció General d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat ha aprovat inicialment el projecte de servei públic de transport CV-110, la Ribera i l’ha sotmés a informació pública de conformitat amb el que disposa l’article 26 de la Llei 6/2011, d’1 d’abril, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana.

El citat projecte inicial podrà consultar-se en l’adreça web següent: http://www.habitatge.gva.es/web/transportes/proy-inf-publica0 o de forma presencial en els serveis centrals de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori de la ciutat administrativa 9 d’Octubre, torre 1, carrer de la Democràcia, 77, planta 9a de València (46018).

El termini de presentació d’al·legacions comença a partir de l’endemà de la publicació del present anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitza el dia 14 de setembre de 2018.

L’enllaç de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana per a presentar les al·legacions és: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18493&version=amp

València, 10 de juliol de 2018.– El director general d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat: Carlos Domingo Soler."

 

Es tracta del servei de transport públic per tal d'accedir a l'Hospital de la Ribera

 

Més informació: PROJECTES DE SERVICI PÚBLIC DE TRANSPORTS EN INFORMACIÓ PÚBLICA (CONSELLERIA D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI)

 

 

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31