MODIFICACIÓ PROVISIONAL DEL REGLAMENT DEL MERCAT

Data de publicació: 8 de juliol de 2020

El Ple de l'Ajuntament d'Albalat de la Ribera, en las sessió celebrada el 2 de juliol de 2020, ha aprovat provisionalment la modificació del Reglament del mercat municipal.

S'exposa al públic durant un termini de 30 dies hàbils per a consulta i reclamacions, el podeu consultar en les oficines municipals

Publicació BOP núm. 135 - 16/07/2020