INFORMACIÓ SOBRE LA PLATAFORMA "LLEGA 800" (interferències tv)

S'estan realitzant modificacions en antenes de telefonia mòbil per a millorar la cobertura 4G, això pot comportar interferències en la recepció dels senyals d'algunes televisions.

Si eixe és el cas, cal telefonar al 900.833.999. Si les interferències estan ocasionades per les actuacions en les antenes de telefonia, li enviaran un tècnic per a instal·lar uns filtres en la seua TV.

Abans d'anar a instal·lar els filtres, l'empresa encarregada es posarà en contacte amb vosté per a confirmar el dia i hora; podrà confirmar que és l'empresa correcta mitjançant un número d'incidència que li deuen haver facilitat quan cridà al 900.833.999.

El servei és completament gratuït, no s'ha d'abonar cap quantitat ni al telèfon ni a l'empresa que vaja a instal·lar els filtres (tampoc facilitar cap compte bancari). La gratuïtat del servei només durarà 2 mesos (aproximadament), després s'haurà de pagar.