PROJECTE LIFE “PALUDICOLA”

El projecte LIFE “Paludicola” té com a objectiu frenar el descens de les poblacions de la boscarla d'aigua (Acrocephalus paludicola) (carricerín cejudo), el passeriforme més amenaçat d'Europa. Es treballarà en la restauració de l'hàbitat de pas migratori pre i post nupcial. Aquestes accions es duran a terme durant el període 2017-2020 en 12 municipis de tres regions espanyoles (Castella-la Manxa, Castella i Lleó i Comunitat Valenciana), totes elles incloses en espais de la Xarxa Natura 2000. La nostra marjal és un d'aquests.

Més informació: www.carricerincejudo.es