Subvencions a les famílies per la crisi de la COVID 19 - termini obert

En la sessió celebrada el 2 de juliol de 2020 , el ple de l'Ajuntament acordà aprovar les subvencions per les famílies per la crisi de la COVID-19

L’import de l’ajuda concedida per l’Ajuntament d’Albalat de la Ribera en cap cas podrà superar l’import de 150 € per unitat de convivència ni l’import de les despeses justificades de conformitat amb el que es disposa en la base onzena

S'estableixen com a despeses justificables en la present convocatòria les corresponents a les taxes de recollida de fem  i les de subministrament domiciliari d'aigua liquidades  per l'Ajuntament en el present exercici.

Les instàncies es podran presentar fins el dia 30 d'octubre (inclòs), podeu descarregar-vos el document PDF de la part de baix.

Publicació de l’anunci en el BOP el 30 de setembre de 2020

Bases: document en PDF a la part de baix