POT CIRCULAR UN COTXE EMBARGAT?

JUTJAT: POT CIRCULAR UN COTXE EMBARGAT?

Tindre, comprar o voler vendre un vehicle embargat requerix tindre clars alguns fets importants com ara si es pot circular amb un cotxe embargat. Les circumstàncies concretes i el tipus de càrrega del vehicle determinaran si pots o no usar el cotxe.

Esbrina si efectivament un cotxe embargat pot circular, si estàs davant d'un d'eixos vehicles. Encara que tinga tots els seus permisos i papers en regla i siga apte per a la circulació, hi ha la possibilitat que no puga ser usat. Els detalls del cas són crucials en este sentit.

Qui ha embargat el cotxe?

L'embargament és una anotació preventiva que indica que el vehicle s'ha retingut com a garantia per a pagar un deute contret. Hi ha dos tipus d'embargament que poden pesar sobre un bé com  és el cas d'un cotxe. Depenent de qui siga l'actor que demana i executa l'embargament.

1. Embargament per falta de pagament.

 Una entitat financera, la pròpia financera de la marca del cotxe, la part concessionària d'un préstec sol·licitat per a comprar un cotxe pot sol·licitar l'embargament del dit ben davant de la falta de pagament. Este tipus d'embargament s'executa a través d'un jutjat i està subjecte a la Llei d'Enjudiciament Civil.

2. Embargament per imports associats.

 Multes, evasió fiscal ..., un vehicle pot ser objecte d'embargament quan no es paguen els imports associats al vehicle. En este cas els deutes han sigut contrets amb l'Administració Pública -Ajuntament, Agència Tributària...- que és la que ordena l'embargament com a organisme competent en este cas.

Què suposa que un cotxe estiga embargat?

En la pràctica un cotxe embargat pot comprar-se, vendre's, canviar de titularitat, etc. I per descomptat a priori, no hi ha res que li impedisca circular, si compta amb tots els permisos vigents i en regla a més del segur del cotxe.

Els embargaments són comunicats al titular del vehicle per part de l'agent embargador, siga el Jutjat o qualsevol administració pública. En el requeriment s'explica les condicions concretes i les motivacions de l'embargament així com la forma d'alliberar el bé de la dita anotació.

Els cotxes sobre els quals pesen embargaments estan registrats per la Direcció General de Trànsit pel que, si tens dubtes en comprar un cotxe, és molt bona idea sol·licitar un informe sobre l'historial del vehicle en la DGT per a confirmar esta possibilitat.

Quins cotxes embargats no poden circular?

La prohibició de circular no arriba amb un embargament sinó amb un precinte. Si un vehicle està embargat i precintat llavors sí que no és possible conduir-ho.

El precinte és una mesura cautelar que es pot aplicar sobre qualsevol vehicle i que determina que efectivament el cotxe no pot ser usat, per tant, no es pot circular amb ell.

El precinte -o immobilització- s'imposa per la Policia -amb orde judicial- per a impedir l'accés al propietari i el seu ús. Posteriorment es designa un depositari per a este bé -el cotxe-. És possible que siga el mateix executant del precinte, açò ocorre en el cas de les administracions dúbliques, generalment; però també poden ser altres persones les designades per a custodiar el cotxe mentre que l'embargament i el precinte estiguen en vigor.

Com s'anul·la un embargament en un cotxe?

Els embargaments per deutes executats sobre els vehicles tenen una validesa de 4 anys, la qual cosa implica que si la reclamació no s'ha renovat, passat este termini l'embargament deixa de ser vàlid i el cotxe queda alliberat de la seua càrrega.

Si reps una notificació d'embargament del teu cotxe o quan vages a comprar un de segona mà en la DGT t'informen d'esta situació, el normal és que pagant el deute requerit -i si és el cas la sanció- l'embargament desaparega.

Els cotxes que es venen embargats (la qual cosa pot fer-se) poden ser un bon negoci o inversió però és important que tingues molt clar el que significa comprar un cotxe en esta situació. Generalment, el més atractiu és que el vehicle tindrà un preu molt per davall respecte al preu de mercat.

                                                                                                                El Jutge de Pau