Patronat de la Processó del Crist de les Campanes

Tel: 
Fax.