CAMPANYA DE SALUT PÚBLICA 2020

L'Ajuntament d'Albalat de la Ribera s'ha aderit a la campanya de Salut Pública 2020 de la Diputació de València que té per objecte desenrotllar campanyes de prevenció i foment de la salut en els ajuntaments i les entitats locals, amb la finalitat de contribuir a la millora de la salut pública dels seus habitants.

La Diputació ha atorgat una subvenció de desratització, desinsectació i desinfecció en els edificis municipals i el clavegueram. La subvenció s'ha publicat en el BOP núm. 140 de l'1 d'octubre de 2020.

Cost de la campanya: 1414,79 €

Subvenció: 965,20 €