Subvencions autònoms i xicotetes empreses per la crisi de la COVID-19 - TERMINI OBERT

En la sessió celebrada el 2 de juliol de 2020 , el ple de l'Ajuntament acordà aprovar les subvencions per a autònoms i xicotetes empreses per la crisi de la COVID-19

Publicació de l'anunci en el BOP: 3 de setembre de 2020

El termini de presentació de les sol·licituds és de 20 dies hàbils des de l'endemà de la publicació en el BOP, mitjançant un dels dos models que trobareu baix en PDF:

  • Línia 1: Per a les persones físiques o jurídiques l'activitat de les quals haja sigut objecte de suspensió com a conseqüència de les mesures establides en del Reial decret 463/2020, de 14 de març i les seues posteriors modificacions
  • Línia 2: Per a persones físiques o jurídiques que no puguen acollir-se al criteri de la línia 1 i hagen experimentat una reducció dels seus ingressos en cas de mantindre l'activitat, en almenys un 50 per cent respecte de la mitjana facturada en el semestre natural anterior a la declaració de l'estat d'alarma

 

Podeu consultar les bases en el següent PDF