Acord sobre el 25 de novembre: dia internacional per l’eliminació de la violència contra les dones

L'Ajuntament de la Vila aprovà un acord sobre la violència de gènere en aproparse el 25 de novembre: dia internacional per l’eliminació de la violència contra les donesel segúent, l'aprovació s'efectuà en la sessió celebrada el 14 de novembre de 2019, aocrd que podeu llegir el en certificat de Secretaria en PDF.