AEDL

AEDL Albalat de la Ribera

1. OFERTES DE TREBALL

- SERVEF - ofertes de treball

- Borses de treball - oposicions de l'administració pública valenciana

2. BEQUES I SUBVENCIONS

- PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL

3. CURSOS

- cursos, jornades i tallers

- Aula Mentor de la Mancomunitat de la Ribera Baixa

- CURSOS INEM

- S'han unificat en una sola web tots els cursos de formació gratuïts gestionats pels diferents serveis d'ocupació oficials, organismes sindicals o altres entitats en tot el territori espanyol, facilitant així la recerca de cursos adreçats prioritàriament a persones aturades.

Enllaç : www.cursosinemweb.es

Enllaç cursos València: cursosinemweb.es/cursos-inem-valenci

4. EMPRENEDORS

5. ALTRES

EVOLUCIÓ DE L'ECONOMIA VALENCIANA L’Ajuntament d’Albalat de la Ribera, acollint-se a l’orde del 30 de desembre de 2009, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es convoquen les subvencions destinades al Programa de Foment del Desenvolupament Local per a l’exercici 2010, va sol·licitar la subvenció per a la contractació d’un agent d’ocupació i desenvolupament local.

La Direcció General del SERVEF, Àrea de Foment d’Ocupació, mitjançant la resolució del Secretari Autonòmic d’Ocupació, va concedir la dita subvenció, la qual finança fins el 80% dels costos laborals, inclosa la cotització empresarial de la Seguretat Social, per a la contractació d’un agent d’ocupació i desenvolupament local, durant el període d’un any.

L’Ajuntament d’Albalat de la Ribera amb aquesta contractació, ha iniciat les tasques encomanades per l’orde del 30 de desembre de 2009, que tenen com a missió principal col·laborar en la promoció i implantació de polítiques actives d’ocupació orientades a la generació d’activitat empresarial, amb atenció especial a aquelles que contemplen processos d’I+D+I. Aquesta tasca s’inclou dins del conjunt d’iniciatives que s’estan duent a terme a nivell comarcal, i s’exercirà en un marc d’actuació conjunta i acordada entre la Corporació Local i el SERVEF.