Perfil del contractant

PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC

---------------------------------------------------------------------------------

Vigents:

ADJUDICACIÓ DELS SERVEIS DE DESINFECCIÓ PER LA COVID19

SOM-2018-2019/45 SUBSTITUCIÓ DE COBERTA, CANVI DE PAVIMENT I ADEQUACIÓ DE LAVABOS EN EL MERCAT MUNICIPAL

 

EXECUTATS

IFS2018-37 DIRECCIÓ D'OBRA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA MARE DE DÉU DELS ÀNGELS I D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DEL DELME AMB EL CARRER SUCRO

IFS 2018—41 REURBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA MARE DE DÉU DELS ÀNGELS I D'URBANITZACIÓ DEL CANTÓ DEL CARRER DEL DELME AMB CARRER SUCRO

SERVEI DEL BAR DE LA CASA DE LA CULTURA - 2019

PCV2018-13 ASFALTAT DELS CARRERS SOLLANA, POLINYÀ, GONÇAL GARCÍA I DEL CAMÍ DE LA VILANOVA

PPOS 2017-31 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'IL·LUMINACIÓ ORNAMENTAL D'ALTA EFICIÈNCIA EN EL CARRER DEL SANTÍSSIM CRIST DE LES CAMPANES 

PPOS 2017-29-1 CONSTRUCCIÓ D'UNA PISTA DE PÀDEL EN EL POLIESPORTIU MUNICIPAL

PPOS-2017-30-1 CONSTRUCCIÓ D'UN PARC INFANTIL EN EL POLIESPORTIU MUNICIPAL

PPOS 2017-37-1 URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DELS LLAVANERS

IFS 2017 - reurbanització del carrer del Bon Aire 

Reparació del dipòsit d'aigua potable (2017)

Memoria Valorada y Pliego de cláusulas administrativas en la contratación de la Repavimentación del "Camí del Mig"

Renovación colector general C/ Polinyà y Gonçal Garcia  y ejecución 41 imbornales

Suministro e instalación de luminarias para la RENOVACIÓN DE LUMINARIAS SECTOR NORTE

NÍNXOLS CEMETERI - FASE 2 - 2017 

NÍNXOLS CEMETERI - FASE 1 - ESTRUCTURA - 2017 

PCV 2016-2017 - ASFALTAR CAMÍ DE LES JOVADES I CAMÍ DE CUIXERES

PPOS 2016-30-1 CONSTRUCCIÓ D'UN PARC INFANTIL

PPOS-2016-29-1 - ADQUISICIÓ DE MAQUINÀ RIA PISCINA MUNICIPAL

IFS - 2016 PAVIMENTAT DE CAMINS

IFS - 2016, MUR ESCULLERA SÉQUIA DE LA BARONA

SALVAMENT I SOCORRISME 2016

VENDA D'UN TRANSFORMADOR

CAMÍ I SÉQUIA DE LA BARONA - PAVIMENTACIÓ I MUR DE PEDRA - 2016

CALDERA BIOMASA ESCOLES AUSIÀS MARCH 2015 

PAVIMENTACIÓ DE CAMINS RURALS 2015 - IFS

LICITACIÓ ENERGIA ELÈCTRICA AJUNTAMENT 2015

LLOGUER DEL BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL 2015

PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DE LA FLEIXINERA (ABRIL 2015)

LICITACIÓ BAR DE LA CASA DE LA CULTURA 2015

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL MOBILIARI PER AL SALÓ D’ACTES DE LA CASA DE LA CULTURA

PEEITL - LED

PLANTA POTABILITZADORA D'ELIMINACIÓ DE PLAGUICIDES

TREBALLS DE MILLORA DELS CAMINS DE LA FLEIXINERA, DE LA SENILLERA, DE L’ASSAGADOR I DE PALMELLA (NOVEMBRE 2014)

ADJUDICACIÓ SERVEI RECOLLIDA DE FEM

CAMÍ DE LA FLEIXINERA - CONSOLIDACIÓ DEL MUR DE LA SÉQUIA DE SETZE PAMS (TRAM FINAL) OCTUBRE 2014

OBRES 3ª FASE DE LA CASA DE LA CULTURA (2014-2015)

REASFALTAT DE CARRERS I CAMINS 2014

ADQUISICIÓ I INSTAL·LACIÓ D'UN ASCENSOR EN LA CASA DE LA CULTURA

CAMÍ DE LA FLEIXINERA - CONSOLIDACIÓ MUR DE LA SÉQUIA DE SETZE PAMS

REPAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DE MONCOFA