Localització

Municipi situat en el marge esquerre del riu Xúquer. El territori és completament pla. Creua el terme el riu Xúquer, de O a E, que constituïx el seu límit meridional. El clima és temperat. La propietat de la terra està molt repartida. Les terres van augmentar la seua producció al ser drenades per mitjà de canons, estant totalment cultivades; per al reg s'utilitzen aigües de la Séquia Reial del Xúquer, a través de la séquia d'Albalat; per tot el terme s'escampen multitud de séquies i canals per als arrossars. Es cull arròs, taronges i altres fruites, verdures, hortalisses i llegums.

La vila s'alça en un meandre del marge esquerre del riu Xúquer. L'església parroquial té per titular a Sant Pere Apòstol: va ser construïda a finals del segle XVII; té una nau amb creuer i cúpula; en ell es venera el Crist de les Campanes, de gran devoció en la vila. El pont que enllaça amb la carretera d'Alzira es va construir a principis del segle XX; amb ell va desaparéixer la barca que servia de pontó i que havia adquirit tal valor tradicional que es va fer figurar en l'escut de la vila.

Alqueria d'origen musulmà, Jaume I la va concedir en 1238 al bisbe de Saragossa. En 1330 es va donar la jurisdicció del terme a Gonçal Garcia, passant en 1442 al Justícia d'Alzira. Posteriorment, va passar el senyoriu a la família Joffre i als ducs de Gandia. Finalment, va pertànyer als marquesos de Bèlgida. En 1855 i 1864 les inundacions del Xúquer van causar grans estralls. Les festes majors se celebren en agost: la Mare de Déu, Sant Roc i el Crist de les Campanes, dls dies 15 al 17 d'agost. Els habitants d'este municipi reben el nom d'albalatencs.